Termeni si Conditii

Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.quickdesign.ro
Utilizând website-ul www.quickdesign.ro sunteți de acord cu termenii și condițiile expuse mai jos.

 
Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul să vizualizeze website-ul, să tipareasca părți ale conținutului pe suport de hârtie și să salveze pagini în format electronic doar în scopuri personale, necomerciale.

 
Obligațiile utilizatorului www.quickdesign.ro

Utilizatorul este de acord să respecte următoarele obligații incluzând (fără a se limita la):
– responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau în numele său;
– să aibă vârsta minimă de 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice;
– să nu utilizeze website-ul în scopuri speculative și să nu genereze comenzi false ori frauduloase;

 
Condițiile generale de rezervare și achizițonare servicii pe www.quickdesign.ro

Comenzile efectuate pe website sunt considerate drept intenția dumneavoastră de a achiziționa un anumit produs sau serviciu de la furnizor. Dacă cererea dumneavoastră este acceptată, veți primi un e-mail de confirmare de la Quickdesign, moment în care intră în vigoare contractul cu clientul.

 
Anulări / Modificări

Anularea sau modificarea serviciului rezervat sau achiziționat se va face în funcție de termenii și condițiile fiecăruia. În cazul în care doriți anularea sau modificarea unui serviciu rezervat sau achiziționat, este responsabilitatea dumneavoastră de a informa în scris sau telefonic Quickdesign despre intențiile dumneavoastră.
În anumite cazuri este posibil să nu puteți anula / modifica anumite servicii sau va trebui să respectați anumite penalități pentru aceste acțiuni.
În eventualitatea modificării unei comenzi (incluzând, dar fără a se limita, anulări, restituiri de sume, schimbări de conținut, etc.), Quickdesign își rezervă dreptul de a aplica anumite taxe pentru a acoperi costurile administrative care pot rezulta din această acțiune.

 
Plata

Plata către Quickdesign se pate face numai prin transfer bancar sau cu depunere la bancă. Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe website și nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru sumele de bani trimise prin curierat.

 
Confidențialitatea datelor

Datele furnizate de către clienți sunt strict confidențiale. Quickdesign se angajează în fața clienților săi să respecte Regulamentul UE nr. 679/2016, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date.

 
Drepturi de proprietate intelectuală

Materialele prezentate în cadrul website-ului www.quickdesign.ro și eventualele informații transmise prin intermediul poștei electronice sunt proprietatea Quickdesign sau a partenerilor săi, după caz, și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi de marcă și alte drepturi de proprietate intelectuală.

 
Clauze de nerăspundere

Website-ul www.quickdesign.ro este un site cu conținut informativ. Quickdesign nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la corectitudinea și exactitatea acelor informații.
Quickdesign nu garantează în nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea și integralitatea datelor și informațiilor prezentate pe website. Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea la un moment dat între conținutul website-ului și informațiile reale nu implică nici o răspundere, de orice natură, pentru Quickdesign.
Datele și informațiile accesibile publicului pe acest site nu constituie recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea Quickdesign.
Quickdesign nu va putea fi răspunzătoare față de nici o persoană / entitate pentru nici un fel de daune care ar rezulta direct sau indirect din utilizarea website-ului www.quickdesign.ro sau ca urmare a oricărei erori sau omisiuni.

 
Modificări în termenii și condițiile de utilizare

Quickdesign poate aduce modificări termenilor și condițiilor de utilizare, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul website-ului. Vă rugăm deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest website. Utilizarea website-ului de către dumneavoastră ulterior modificării acestor termeni, constituie acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor modificate.
Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor Quickdesign și poate atrage raspunderea civilă, contravențională sau după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ai website-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.
Acest website poate conține linkuri către diverse website-uri. Atunci când accesați aceste website-uri, vă aflați implicit în afara website-ului www.quickdesign.com și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor website-uri accesate.